FORKOMDA AL-MUJAHIDIN

Pengurus Forkomda Al-Mujahidin

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 29 June 2009 15:19 Written by Administrator Monday, 22 June 2009 13:46

Pelindung : Takmir Masjid Al-Mujahidin
Pembina : A. Zaenudin Al-Hanif, S.Ag; M. Ramli, S.Pd.I
Ketua Umum : Muhamad Lutfi
Ketua I : Sigit Wijayanto
Ketua II : Jelianty Arin
Sekretaris : Yuswa Pranoto
Bendahara : Febriani
 

Kajian Forkomda Al-Mujahidin

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 29 June 2009 15:12 Written by Administrator Monday, 22 June 2009 13:45

  • Kajian Umum (Malam Senin)
  • Kajian Fiqh (Malam Ahad dan Malam Selasa)
  • Kajian Tafsir (Malam Kamis)
 

Visi & Misi Forkomda Al-Mujahidin

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 29 June 2009 15:15 Written by Administrator Monday, 22 June 2009 13:38

  • Memelihara eksistensi keislaman bagi pemuda-remaja muslim.
  • Mengembangkan potensi pemuda-remaja dalam bidang keterampilan umum dan pemahaman keislaman.
  • Mempersiapkan mental pemuda-remaja dalam menghadapi dan menyikapi perkembangan zaman.
  • Membangun solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Dalam kebersamaan beraksi untuk memberikan kemashlahatan bagi umat.
   

Prinsip Forkomda Al-Mujahidin

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 29 June 2009 15:14 Written by Administrator Monday, 22 June 2009 13:35

FORKOMDA berdiri di atas dasar merajut kebersamaan dan berasas kebhinekaan dan keterbukaan, sehingga tidak membedakan suku, ras, pribumi, nonpribumi, ataupun latar belakang pendidikan atau kemampuan.
 

Profil Forkomda Al-Mujahidin

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 29 June 2009 15:17 Written by Administrator Monday, 22 June 2009 13:31

FORKOMDA adalah Forum Komunikasi Pemuda-Remaja Masjid Al-Mujahidin. Merupakan sebuah wadah silaturahmi para pemuda dan remaja muslim untuk membangun komunikasi bersama sehingga dapat merajut kebersamaan sehingga dapat melahirkan pemikiran dan kegiatan yang positif.